Jutranje in popoldansko varstvo

Organizirano je za učence od 1. do 5. razreda in je za starše, ki zaradi službenih obveznosti potrebujejo organizirano varovanje otrok, brezplačno. Učenci se lahko v oddelke vključijo izključno na osnovi pisne prijave staršev. Vse spremembe oz. posebnosti odhoda domov morajo starši predhodno sporočiti učitelju.

Podaljšano bivanje se začenja po pouku v 10 oddelkih in traja do odhoda šolskih prevozov, najdlje pa do 16.15 (za 1. in izjemoma 2.-3. razred). Zaradi korona ukrepov ostanejo učenci tudi v OPB v svojih matičnih učilnicah. Ker se skupine ne smejo mešati, naj gredo čim prej domov. Za prevzem otroka morajo starši pozvoniti ob vhodu v 1. triado, saj v šolo ne smejo vstopati.

Učenci 4. in 5. razreda odhajajo na prvi možni šolski prevoz in v OPB ne čakajo na popoldanske športne dejavnosti v izvedbi zunanjih izvajalcev.

Delo v OPB poteka po urniku, v katerem je predviden čas za domačo nalogo, kosilo in prostočasne dejavnosti. Če so učenci med učno uro v PB pri drugih dejavnostih, domačo nalogo opravijo doma. Če starši prihajajo po učence, naj bo to ob koncu šolskih ur, da ne motijo dela, in naj jih počakajo zunaj.

V OPB veljajo enaka pravila kot pri pouku. Samovoljno ostajanje v OPB ni dovoljeno.

Razpored:

OPB

vključen

razred

prostor

učitelj

ura

združitev oddelkov*

OPB 1a

1. a

1. a

Ivica Lapanja

do 15.35

V OPB 2a

po 15.35

OPB 1b

1. b

1. b

Klara Lončar,

Nejc Lamper,

Mateja Lajh

do 14.40

V OPB 1a

po 14.40

OPB 2a

2. a

2. a

Adrijana Mlinarič

do 16.15

 

OPB 2b

2. b

2. b

Sara Prevolnik,

Anja Kunej,

Klavdija Krbavac Kenda

do 14.40

V OPB 2a

po 14.40

OPB 3a

3. a

3. a

Suzana Fideršek

do 14.40

V OPB 2a

po 14.40

OPB 3b

3. b

3. b

Manja Mulec,

Eva Ambrož Hažič,

Darinka Čobec,

Iris Frelih Turnšek

do 14.40

V OPB 2a

po 14.40

OPB 4a

4. a

4. a

Alja Žekar

do 14.40

V OPB 4a

po 14.40

OPB 4b

4. b

4. b

Nataša Meštrov,

Vlasta Prevolšek

do 13.20

V OPB 4b

OPB 5a

5. a

5. a

Sergeja Lončar

do 14.40

V OPB 3

po 14.40

OPB 5b

5. b

5. b

Nataša Kerznar,

Metka Irgolič

do 13.20

V OPB 5.a

po 13.20

*učenci se združujejo izjemoma ob strogem upoštevanju korona ukrepov