Pouk na prostem in zunaj šolskega okoliša popestri šolske dni, zato bomo tudi v letošnjem šolskem letu po načrtu izvedli ekskurzije v različne kraje Slovenije, in tako spoznavali domovino od blizu in daleč. Učenci se na ta način radi učijo, saj je učenje spontano, dinamično, zanimivo, predvsem pa izkušenjsko. To pomeni, da je njihovo znanje tudi trajnejše.

Učenci 4. razreda bodo letos izvedli ekskurzijo 14. oktobra 2020, ostali razredi pa 18. septembra 2020 (rezervni datum – 2. oktober 2020). Učenci 1. razreda bodo ekskurzijo izvedli 21. maja, 2021. Relacije ekskurzij so naslednje:

  1. razred Šempeter v Savinjski dolini (obisk mini ranča)
  2. razred Mozirski gaj (raziskovanje življenjskega prostora in delavnice)
  3. razred  Rogatec (ogled muzeja na prostem) in Rogaška Slatina (ogled turističnega mesta)
  4. razred  Ljubljana (ogled Šolskega muzeja in Ljubljanskega gradu)
  5. razred Šempeter (ogled jame Pekel), Polzela (grad Komenda)
  1. razredPtuj (ogled gradu), Ljutomer (obisk lončarja), Grad na Goričkem (Vulkanija, ogled doživljajskega parka)
  2. razred Ravne na Koroškem (ogled osrednje knjižnice in muzeja železarstva), Mežica (ogled nekdanjega rudnika svinca in cinka)
  3. razred Kranj (delavnica – pisanje s peresi, ogled Prešernovega muzeja in Prešernovega gaja), Vrba (ogled Prešernove rojstne hiše), Blejski Vintgar (sprehod po soteski reke Radovne), Bled (ogled turističnega kraja)
  4. razred Bistra (ogled Tehniškega muzeja Slovenije), Cerkniško jezero (sprehod ob jezeru), Dolenje jezero (ogled makete Cerkniškega jezera), Rašica (ogled Trubarjevega rojstnega kraja).

V fazah priprave, izvedbe in evalvacije sodelujemo učenci in učitelji. Potrudili se bomo, da bodo tudi letošnje ekskurzije uspešno izvedene.

Ekskurzija je oblika pouka oz. dela na drugačen način. Na ekskurziji veljajo enaka pravila, ki so določena s šolskimi pravili OŠ Frana Kranjca Celje (Vzgojni načrt, Hišni red in Šolski red). Vsa omenjena šolska pravila so dostopna na šolski spletni strani, hišni in šolski red pa tudi v publikaciji OŠ Frana Kranjca Celje.

Vodja: Bojan Rebernak

Op.: Glede na priporočila NIJZ glede izvedbe ekskurzij bomo le te predvidoma izvedli drugem polletju.