Interesne dejavnosti

Planinski krožke – Šport  –  Cici pevski zbor – Otroški pevski zbor in vokalna skupina – Šolski orkester
Področja, interesne dejavnosti Izvajalec/ mentor Za razred
RAČUNALNIŠTVO
Računalništvo 1 Lamper 1.
Računalništvo 2 Lamper 2.
Računalništvo 3 J. Polak 3.
ŠPORT
Športna šola – mešano K. Lončar 1.
Športna šola – mešano Fideršek 2.
Športna šola – mešano A. Hažič 3.
T-ball Kunej 2.
Pleši z menoj Fideršek 3.
Kolesarski krožek z izpitom Lončar, Meštrov 5., 6.
Planinski krožek Štor 1.–3.
Planinski krožek Irgolič 4.–9.
Namizni tenis Božiček 6.-9.
MEPI Irgolič, Petan, Štor 9.
TUJI JEZIKI
Bralna značka: TJA Kerznar 4., 5.
Bralna značka: TJA Velenšek 6.–9.
Bralna značka: NEM Velenšek 7.–9.
Francoščina Rokavec 6.
TEHNIKA
Prometni krožek Meštrov 4.
Robo-praktik (ID TIT) Remih 4.–9.
Foto krožek Remih 6.–8.
LOGIKA
Ugankarski krožek Brežnik 4., 5.
Šah Karner 4.-9.
UMETNOST
Cici pevski zbor (OPZ) Z. Irgolič 1., 2.
Otroški pevski zbor (MPZ) Z. Irgolič 3.–5.
Vokalna skupina (MPZ) Z. Irgolič 6.–9.
Javni nastopi (ID umetnost) Brežnik 4.-6.
Javni nastopi (ID umetnost) Rokavec 7.–9.
 
SLOVENŠČINA
Čarobni svet pravljic Lajh 1.
Čarobni svet pravljic Fideršek 2.
Bralna značka: SLJ Brežnik 5.
Bralna značka: SLJ Milojević 6.–9.
Bralna značka: ZGO Rokavec 7.
Bralna značka: ZGO Rebernak 6.,8.,9.
NARAVOSLOVJE
Vrt čebele Adele Štor 2.
Vrt čebele Adele Čobec 3.
TEKMOVANJA iz znanj MOŽGANČKI
Lili in Bine Štor 1.
Lili in Bine Kunej 2.
Lili in Bine Čobec 3.
Cankarjevo K.Lončar 1.
Cankarjevo Čobec 2.
Cankarjevo A. Hažič 3.
Cankarjevo Prevolšek 4.
Cankarjevo Brežnik 5.
Cankarjevo Kroflič 6.–9.
MAT Meštrov 4.
MAT Lončar 5.
Vesela šola Mlinarič 4.-9.
EKOKVIZ Miklavžina 6.–8.
Logična pošast Draksler 6.–9.
Razvedrilna matematika Draksler 6.–9.
Vegovo priznanje Draksler, Remih, Miklavžina 6.–9.
Logika Draksler 6.–9.
Bober Draksler 6.–9.
Kresnička (NAR) Lamper 1.
Kresnička (NAR) Kunej 2.
Kresnička (NAR) Čobec 3.
Kresnička (NAR) Prevolšek 4.
Kresnička (NAR) Brežnik 5.
Kresnička (NAR) Petan 6., 7.
Geografija Rebernak 7.–9.
Astronomija Miklavžina 7.–9.
Angleščina Velenšek 8.
Angleščina J. Polak 9.
Nemščina Velenšek 9.
Kemija Petan 9.
Biologija Flere 9.
Prva pomoč Petan 9.
Zgodovina Rokavec 7.-9.
Fizika Miklavžina 9.
Konstruktorstvo Remih 9.
Znanje tehnologij Remih 6.–9.
RAZISKOVALNE NALOGE
Raziskovalna naloga Draksler 8., 9.
Raziskovalna naloga Flere 8., 9.
Raziskovalna naloga Miklavžina 8., 9.
Raziskovalna naloga Petan 8., 9.
Cici pevski zbor Učenci 1. in 2. razreda se vključujejo v cici pevski zbor. Učenci učijo novih pesmi in z njimi popestrijo šolske in izvenšolske prireditve. Zborovodkinja: Zala Irgolič
Otroški pevski zbor in vokalna skupina Učenci od 3. do 5. razreda se vključujejo v otroški pevski zbor, starejši učenci od 6. do 9. razreda pa v vokalno skupino. Druži jih veselje do glasbe, petja in nastopanja, kjer vsako leto razveseljujejo s svojim pevskim znanjem.  Zborovodkinja: Zala Irgolič
Ansambelska igra (obvezni izbirni predmet) Učenci 7.-9. razreda se radi sprostijo tudi z igranjem na glasbila, druženjem in nastopanjem na različnih šolskih prireditvah. Srečajo se s skupinskim muziciranjem na različna glasbila. Predstavljajo se z različnimi zvrstmi glasbe, sodelujejo s pevskima zboroma in vokalno skupino. Svoj repertoar pa dopolnijo tudi s kakšnim avtorskim delom. Vodja: Zala Irgolič Urnik pevskih vaj in vaj ansambelske igre:
DEJAVNOST ČAS
Cici pevski zbor 1.-2. razred PON in SRE, 5. ura
Otroški pevski zbor 3.–5. razred PON in SRE, 6. ura
Vokalna skupina 6.–9. razred SRE in PET, 7. ura
Ansambelska igra 7.-9. razred PON 7. ura
 Kulturne prireditve za okolje – načrtovali jih bomo glede na priporočila NIJZ. Vodja: Mateja Lajh

Šolske proslave Šolske proslave bomo pripravili ob Dnevu mrtvih, Dnevu samostojnosti in enotnosti, ob Slovenskem kulturnem prazniku in ob Dnevu državnosti. Mentorice: Mateja Rokavec, Martina Kroflič, Sara Prevolnik, Nevenka Brežnik, Dragica Milojević, Eva Ambrož Hažič