Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka in se izvaja izven prostorov šole. Elemente za določitev cene šole v naravi in prispevka učenca ter urejanje zagotavljanja sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi določa Pravilnik o financiranju šole v naravi (Ur. list RS, št. 61/04, 70/08, 61/09), podrobneje pa Pravila o subvencioniranju šole v naravi OŠ Frana Kranjca Celje. MIZŠ zagotavlja sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi generaciji učencev 5. razreda. Drugo izvedbo šole v naravi za iste učence organiziramo kot nadstandardno storitev na osnovi prijav staršev, ki jo tudi v celoti plačajo.Starši, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v

Dodatne informacije in vloge dobite pri razredniku, v svetovalni službi in na spletni strani šole. Šolo v naravi za 5. razred bomo tudi letos izvedli v Baški v organizaciji Celeia, d. o. o., in s podporo MOC. Osnovna dejavnost je plavanje, ob tem pa še naravoslovje – morski svet.

Drugo šolo v naravi (alpsko smučanje) za 7. razred bomo letos izvedli v domu CŠOD Trilobit, Javorniški rovt, smučali bomo v Kranjski Gori. Šolo smučanja bodo, skupaj z našimi, izvedli njihovi učitelji smučanja. Učenci si bodo smučarsko opremo lahko sposodili v domu, svoje pa morajo imeti vsaj smučarske čevlje.

Letos se bodo naši učenci udeležili dveh šol v naravi:

Razred

Čas

Vsebina

CŠOD / kraj

5.

14.-18. 9. 2020

se prestavi na maj 2021*

plavanje

Celjski dom Baška, otok Krk

7.

22.-26. 2. 2021

alpsko smučanje

CŠOD Trilobit, Javorniški rovt

*zaradi korona virusa