Strokovni in vodstveni delavci

Ambrož Hažič, Eva
Učiteljica

eva.ambroz@guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka.

Poučuje: 3.a, OPB 3b

Božiček, Franc
Učitelj

franc.bozicek@guest.arnes.si

Učitelj športa.

Poučuje: ŠPO 4.a, 5. a, 6.–9. f, NŠP, ŠSP, ŠZZ, IŠP

Brežnik, Nevenka
Učiteljica

nevenka.breznik@guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka.

Poučuje: GUM 5, SLO 5, NIT 5,

ID UM 4.–6., DOP in DOD SLJ 5

Čobec, Darinka
Učiteljica

darinka.cobec@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka.

Poučuje: 3. b, OPB 3b

Draksler, Jana
Učiteljica

jana.draksler@gmail.com

Učiteljica matematike.

Poučuje: MAT 6. a, 6. b, 7. a, 8./1, 9./1,

DOP in DOD MAT 6,7

Fideršek, Suzana
Svetovalna služba

suzana.fidersek@guest.arnes.si

Svetovalna služba - Pedagoginja

Svetovalna dela: UPP, UUT, priseljenci,

kultura, vzgoja, klima, red; OPB 3a

Flere, Mojca
Učiteljica

mojca.flere@guest.arnes.si

Učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane, laborantka

Poučuje: BIO 8, GOS 6, SPH, NPH, ROD

Frelih Turnšek, Iris
Defektologinja

iris.frelih@guest.arnes.si

Defektologinja

DSP, OPB 3b

Hojnik Tanko, Marina
Pomočnica ravnateljice

marina.hojnik@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice, Svetovalna služba – pedagoginja

Nadarjeni, osebni razvoj, vpis, šolanje,

poklicna orientacija, socialne stiske

Hrušovar, Lilijana
Učiteljica

lilijana.hrusovar@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: DOP in DOD 1.–3., ISP-UP

Irgolič, Metka
Učiteljica

metka.irgolic@guest.arnes.si

Učiteljica športa

Poučuje: ŠPO 4. b, 5. b, 6.d-2 sk.,

7.d-2sk., 8., 9.d

Irgolič, Zala
Učiteljica

zala.irgolic@guest.arnes.si

Učiteljica glasbene umetnosti

Poučuje: GUM 6.–9.,

CICI zbor, OPZ , VOS, ANI

------------------------------

Nadomešča  ZALA JURAK

Jelen Polak, Veronika
Učiteljica

veronika.jelen.polak@guest.arnes.si

Učiteljica angleščine ter DKE

Počuje: TJA 6. a, 6. b, 7. a, 8./1, 9./1,

DKE 7., 8. r, DOP in DOD TJA 6, 7

 

Kerznar, Nataša
Učiteljica

natasa.kerznar1@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: N1A 1. a in 1. b, TJA 2,

TJA 3, TJA 4, TJA 5, OPB 5b

Krbavac Kenda, Klavdija
Učiteljica

klavdija.krbavac-kenda@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 2. b, OPB 2b

Kroflič, Martina
Učiteljica

kroflic.martina@guest.arnes.si

Učiteljica slovenščine

Poučuje: SLJ 6. a, 7. a, 8./1,

9./1, ISP-NAD, DOP in DOD SLJ 6.–9.

Kunej, Anja
Učiteljica

anja.kunej@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 2. a, OPB 2b

Lajh, Mateja
Učiteljica

mateja.lajh1@guest.arnes.si

Vzgojiteljica predšolskih otrok

Poučuje: 2. učiteljica v 1.b,

JV1, OPB 1b

Lamper, Nejc
Učitelj

nejc.lamper1@guest.arnes.si

Učitelj razrednega pouka

Poučuje: 1. b, OPB 1b

Lončar, Sergeja
Učiteljica

sergeja.loncar@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka.

Poučuje: MAT 5, GOS 5,

DOP in DOD MAT 5, OPB 5

Meštrov, Nataša
Učiteljica

natasa.mestrov@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: MAT 4, DRU 4, GUM 4,

DOP in DOD MAT 4, KI 5, OPB 4b, ISP-NAD

Miklavžina, Nina
Učiteljica

nina.miklavzina@guest.arnes.si

Učiteljica matematike in fizike

Poučuje: MAT 8./3, 9./3, FIZ 8., 9., NRA 4.–6.,

DOP in DOD MAT 8.,9., DOP in DOD FIZ 8

Mlinarič, Adrijana
Učiteljica

adrijana.mlinaric1@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: OPB 2a

Mulec, Manja
Učiteljica

manja.mulec@guest.arnes.si

Učiteljica angleščine

Poučuje: TJA 8./3, 9./3, OPB 3b,

DOP in DOD TJA 8., 9.

Petan, Barbara
Učiteljica

barbara.petan@guest.arnes.si

Učiteljica naravoslovja, biologije in kemije.

Poučuje: AR 6., 7., BIO 9., KEM 8., 9.,

OIP – POK, ISP-NAD, DOP in DOD KEM 9

Prevodnik, Cveto
Učitelj

cveto.prevodnik@guest.arnes.si

Učitelj likovne umetnosti, izbirnih predmetov,

organizator informacijske dejavnosti

Poučuje: LUM 6.–9., LS 1,2,3, UBE,

MME, ROM, računalnikar – OID

Prevolnik, Sara
Učiteljica

sara.prevolnik@guest.arnes.si

Učiteljica slovenščine

Poučuje: SLJ 8./3, 9./3,

OPB 2b, ISP-NAD

Prevolšek, Vlasta
Učiteljica

vlasta.prevolsek@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: SLO 4, NIT 4,

LUM 4, DOP in DOD SLJ 4

Rebernak, Bojan
Učitelj

bojan.rebernak@guest.arnes.si

Učitelj zgodovine in geografije

Poučuje: ZGO 6. a, b,

8. a, b in 9. a, b, GEO 6.–9.

Remih, Tanja
Učiteljica

tanja.remih@guest.arnes.si

Učiteljica matematike in TIT

Poučuje: TIT 6.–8., MAT 7. b, 8/2, 9/2, OGL

Rokavec, Mateja
Učiteljica

mateja.rokavec2@guest.arnes.si

Učiteljica slovenščine in zgodovine

Poučuje: SLJ 6. b, 7. b, 8./2,

9./2, ZGO 7. a, 7. b

Štor, Mateja
Učiteljica

mateja.stor2@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: 1. a, JV

Velenšek, Aleksandra
Učiteljica

aleksandra.velensek@guest.arnes.si

Učiteljica angleščine in nemščine

Poučuje: TJA 7. b, 8./2, 9./2, N2N4,

N2N5-6, NI 1,2,3, N2N7-9

Žekar, Alja
Učiteljica

alja.zekar@guest.arnes.si

Učiteljica razrednega pouka

Poučuje: LUM 5, DRU 5, OPB 4. a, ISP-NAD

Začasni in zunanji sodelavci

Žgajner, Barbara

Učna pomoč (javna dela)

Šket, Anja

informatorka (javna dela)

Stopinšek Vrhovšek, Barbara

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

Pražen, Tanita

MSP, logopedinja

Pavlovič, Monika

MSP, socialna pedagoginja

Lugarič, Mateja

Multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja.

Krajnc, Kaja

MSP, inkluzivna pedagoginja

Koštomaj, Nadja

MSP, surdopedagoginja

Grobelšek, Nina

Spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

Četina Nejc

Učna pomoč (javna dela)

UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem,  učencem z učnimi težavami, JVV, VV

Administrativno- tehnični delavci

Mateja Žekar

Čistilka

Danijel Štor

Hišnik

Jasmina Ravnjak

Kuharica

Andreja Planko

Čistilka

Urban Logar

Kuhar

Damjana Jug

Čistilka

Brigita Jevšinek

Čistilka

Danica Jerin

Računovodkinja na "Desetki"

Vladana Moćić

Čistilka, Kuharica

Irena Fajs

Kuharica